Geospol s.r.o. - geodetické služby

Firma Geospol, s.r.o. vznikla v roce 1991 (v letech 1991-1992 působila pod názvem Geospol v.o.s.).

Od počátku jsou hlavním předmětem činnosti firmy geodetické a kartografické služby, které poskytuje občanům, městům a obcím, státním úřadům, firmám a projektantům. Jedná se zejména o zpracování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, vytyčování a zaměřování staveb, vytváření mapových podkladů včetně digitálního zpracování, tvorbu a údržbu digitálních map a geografických informačních systémů.

Ve spolupráci s městskými úřady firma Geospol, s.r.o. zpracovala a vydala podrobné plány měst Dobruška, Vamberk, Polička, Kostelec nad Orlicí a mapu čísel popisných města Dobrušky včetně přilehlých obcí.

Firma zpracovala také digitální mapu města Humpolce a podílela se na tvorbě digitálních map Vsetína a Prahy.

Proč zvolit nás? 

  • vysoká profesionální úroveň poskytovaných služeb
  • stálé personální obsazení kvalifikovanými pracovníky
  • špičkové technické vybavením (geodetické totální stanice Topcon a Sokkia, automatický nivelační stroj Sokkia, GPS South, velkoformátový skener a plotr Océ a programy pro zpracování geodetických dat MicroStation, Kokeš, Atlas a Proland)

     

Řekli o nás

„Geospol je firmou, která si v relativně nepříliš dlouhé době získala svou poctivou, spolehlivou a kvalitní prací dobré jméno jak v podnikatelském sektoru, tak i u občanů. Její služby jsou a nadále budou nezbytným předpokladem jakékoli činnosti, která je jakýmkoli způsobem spojena s územním plánováním a s rozvojem měst, obcí, firem, i s výstavbou podnikanou přímo občany. Vysoká profesionální úroveň poskytovaných služeb je jednou ze záruk úspěšnosti Geospolu, jenž patří mezi nejvýznamnější firmy, které v Dobrušce působí. Stejné jako mnohé další, ani Geospol nezůstává stranou dění ve městě a v regionu. Podporuje mnohé aktivity zejména v oblasti kultury a sportu. Za všechny lze uvést alespoň občanské sdružení Orlodění, které připravuje programy pro mladou, zejména teena- gerovskou generaci. Geospol je jednou z firem, díky které mohou být pořádány motokrosové závody v Dobřanech v Orlických horách. Podpoře firmy se těší také mladí dobrušští basketbalisté a vlastnímu předmětu firemního podnikání velmi blízký orientační běh. Velmi záslužná je podpora, kterou firma Geospol poskytuje školnímu sportovnímu klubu Bodlinka při základní škole Františka Kupky v Dobrušce. Umožňuje sportovní využtí stovkám dětí v oddílech vodních sportů, lehkoatletických disciplínách, lyžování, fotbalu, florbalu a dalších sportovních odvětvích. Geospol se tak řadí mezi ty firmy, kterým není lhostejné místo, v němž rozvíjí své podnikání, ani jeho obyvatelé.“

Jiří Mach a kol. „Dobruška“ , vydalo Město Dobruška, ISBN 978-80-254-2854-2