Inženýrská geodézie

Vytyčení stavebních objektů

  • prostorové nebo polohové vytyčení stavebních objektů
  • vytyčení obvodu stavenišť
  • geodetické práce během výstavby

Zaměření staveb 

  • zaměřování skutečného provedení staveb
  • kontrolní měření stavebních objektů
  • zaměřování liniových staveb dle technologických směrnic správců sítí
  • poskytujeme služby odpovědného geodeta
  • zaměření a výpočet objemu prostorových útvarů (lomů, skládek, apod.)
  • zpracování 3D digitálních modelů terénu nebo stavby