Mapové podklady

Podklady zpracováváme digitálně ve 2D nebo 3D prostoru ve formátech DWG, DXF, DGN a PDF.
Možný je i tištěný výstup na plotru.

Zpracujeme pro Vás:
  • účelové velkoměřítkové digitální i analogové mapové podklady pro projekční činnost i správu a evidenci majetku:
    Obsahem map je zejména polohopis a výškopis ve státních referenčních systémech, katastrální mapa a informace o průběhu podzemních inženýrských sítí zjištěné od správců jednotlivých sítí.
  • vyhotovení stavební dokumentace stávajících objektů
  • technické mapy závodů
  • příčné a podélné profily terénu, silnic a dálnic, železnic, vodních toků
  • výpočet kubatur z digitálních dat